TCM Therapie - therapeutische massage 
(TCM - Traditional Chinese Medicine)


Maak een afspraak

Traditionele Chinese Geneeskunde is een holistisch gezondheidssysteem dat meer dan 2000 jaar oud is en zijn oorsprong vindt in de oude Chinese filosofieën en culturele tradities. Het heeft verschillende componenten, waaronder acupunctuur, , acupressuur, kruidengeneeskunde, voedingsleer, tai chi, qi gong, tui na (Chinese massage), moxa therapie, gua sha, cupping ...

Het nut en de kracht van Traditionele Chinese Geneeskunde liggen in zijn vermogen om op een holistische, individuele en natuurlijke manier gezondheid te bevorderen en ziekte te behandelen. Hoewel het soms verschillen vertoont met westerse medische benaderingen, kan het een waardevolle aanvulling zijn op het algehele gezondheidszorgsysteem.

Men kan de belangrijkste aspecten van de Traditionele Chinese Geneeskunde als volgt samenvatten:

1. Holistische benadering

TCG behandelt de mens als een geheel, waarbij lichaam, geest en spirituele aspecten met elkaar verbonden zijn. Het richt zich niet alleen op het behandelen van symptomen, maar ook op het vinden van de onderliggende oorzaak van ziekte.

2. Individuele benadering

In TCG wordt erkend dat elk individu uniek is en dat de behandeling moet worden afgestemd op de specifieke behoeften van de persoon. Dit betekent dat twee mensen met dezelfde aandoening verschillende behandelingen kunnen krijgen, afhankelijk van hun algehele gezondheidstoestand, constitutie en omgevingsfactoren.

3. Energiebalans (Qi)

Een fundamenteel concept in TCG is het idee van Qi, de levenskracht of energie die door het lichaam stroomt. Ziekte wordt gezien als een onevenwicht in de stroom van Qi, en TCG-behandelingen zijn gericht op het herstellen van deze balans.

4. Behandeling van de oorzaak

TCG streeft ernaar de onderliggende oorzaak van ziekte aan te pakken, in plaats van alleen de symptomen te behandelen. Dit kan inhouden dat het lichaam wordt gestimuleerd om zichzelf te genezen door middel van acupunctuur, acupressuur, kruiden of andere therapieën.

5. Natuurlijke geneeswijzen

TCG maakt gebruik van natuurlijke benaderingen zoals bijvoorbeeld kruiden, voeding en lichaamsbeweging om gezondheid te bevorderen en ziekte te behandelen. Deze benaderingen worden vaak als zachter en minder invasief beschouwd dan sommige westerse medische interventies.

6. Complementaire zorg

TCG kan worden gebruikt als aanvulling op de westerse geneeskunde. Veel mensen combineren TCG met conventionele behandelingen om een bredere waaier aan opties te hebben en een algehele verbetering van hun gezondheid te bevorderen.


Aromanos TCM therapie

Aromanos maakt bij deze therapie gebruik van een combinatie van de hoger genoemde technieken en behandelwijzen, volledig individueel afgestemd op jouw klachtenpatroon.

Op het ogenblik van plaatsnemen op de behandeltafel bekijken we samen wat er toegepast zal worden voor het bekomen van een optimaal resultaat én het behoud ervan.

Indien nodig krijg je ook tips mee om thuis zelf aan de slag te gaan met delen van de therapie die je als 'EHBO' kan toepassen.